Tal i klockarparken i Lappträsk 26.8.2017

Ärade inbjudna gäster, lappträskbor

Arvoisat kutsutut vieraat, lapinjärveläiset

Jag har äran att hålla ett litet tal för er idag som en del av hela Finland tackar-kampanjen där det ordnas evenemang runtom i Finland för att tacka våra tidigare generationer för det de gjort för vårt land och vårt samhälle. Detta är en del av firande av Finlands 100-åriga självständighet

Minulla on kunnia pitää pieni puhe teille tänään osana Koko Suomi kiittää -kampanjaa, jossa järjestetään tapahtumia ympäri Suomen. Kampanjassa kiitetään vanhempia ja edeltäviä sukupolvia siitä, mitä ne ovat tehneet kotimaan ja yhteiskunnan vuoksi. Tämä on osa Suomen sadan itsenäisen vuoden juhlaa.

Om vi pratar om självständigheten så kommer man obehindrat in på våra krig. Mina morföräldrars generation var den generationen som fick en ohygglig börda att bära. Efter att själv har läst en del litteratur skrivna om kriget men också med egna ögon sett min morfars kval som han hade med själv hela sitt liv förstår man bra att det var denna nations och detta folks tyngsta ögonblick. Det fina som kom med kriget var en oerhörd känsla av samhörighet, ett folk som stred för sin nation. Både min morfar och mormor var aktiva på sina håll i försvaret av detta land och för detta är jag evigt tacksam.

Kun puhutaan Suomen itsenäisyydestä, tulee mieleen sotamme. Minun isovanhempieni sukupolvi sai kamalan taakan kannettavaksi. Olen lukenut kirjallisuutta sodasta mutta myös nähnyt omin silmin isoisän surun sodan jälkeen, joka hän kantoi mukanansa koko elämän, ja niistä ymmärtää että se aika oli meidän tasavallan jag meidän kansan vaikeimpia hetkiä. Se hieno asia joka tuli sotien myötä oli yhteiskuuluvuuden tunne, yksi kansa joka taisteli kotimaastaan. Minun isoisäni ja isoäitini olivat molempia aktiivisia Suomen puolustuksessa ja siitä olen ikuisesti kiitollinen.

Det vi många gånger glömmer bort är dock allt annat den generationen gjort för oss och vårt land. Efter kriget byggdes Finland upp tillbaka och utvecklades. Man lyckades trots hårda krigsskadestånd också utveckla landet och samhället. Kommunerna och städerna utvecklades och därmed utvecklades demokratin. Mina morföräldrar utvecklade på sitt håll hemgården och på det sättet kunde producera mera och då hjälpa landets tillväxt.

Se mitä yleensä unohdetaan on se kaikki muu mitä sama sukupolvi on tehnyt meille ja suomelle. Sodan jälkeen Suomi jälleenrakennettiin ja kehitettiin. Onnistuttiin sotakorvauksista huolimatta myös kehittämään sekä maata että yhteiskuntaa. Kunnat ja kaupungit kehitettiin ja samalla myös demokratia. Minun isovanhempani kehitti omaa maatilaa niin että enemmän tuotettiin ja samalla auttoi myös maan kasvua.

Kommunerna, städerna och statsskicket som utvecklats under dessa 100 år till vad de är idag är också ett fint tecken på hur gott vår äldre generation tänkt på oss. Man har haft en mycket god tanke om framtiden när man har skapat det finländska välfärdssamhälle som tar hand om sina medborgare och som ger alla likvärdig möjlighet att lyckas i livet. Jag räknar bl.a. vår likvärdiga och gratis utbildning, vår offentliga service och vår demokrati till detta som er generation har gett mig.

Kunnat, kaupungit ja valtio joka on kehittynyt näiden sadan vuoden aikana mitä ne on tänään on myös hieno merkki miten hyvin meidän vanhempi sukupolvi on meitä ajatellut. Teillä on ollut hyvä ajatus tulevaisuudesta kun suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on perustettu missä pidetään huolta kansalaisistaan ja antaa saman mahdollisuuden onnistua elämässä kaikille. Lasken muun muuassa tasapuolista ja ilmaista koulutusta, julkiset palvelut ja demokratiamme siihen mitä teidän sukupolvi on antanut minulle.

En annan sak som blomstrat tack vare den äldre generationen är föreningslivet i Finland men också speciellt här i Lappträsk. Vi har i kommunen otaliga föreningar som med talkoanda har gjort mycket fint i kommunen som bra kompletterar kommunens och det offentligas service. Det finns byaföreningar, hembygdsföreningar, ungdomsföreningar, idrottsföreningar och föreningar för allehanda intressen där man får vara med och känner sig välkommen.

Toinen asia mikä on kukkinut, kiitos meidän vanhemmalle sukupolvelle, on yhdistyselämä Suomeesa ja erityisesti myös täällä Lapinjärvellä. Meillä on kunnassa lukemattomia yhdistyksiä jossa on tehty ja tehdään vieläkin paljon hienoja asioita talkoilla. Nämä täydentävät hyvin kunnan palveluja ja mutia julkisia palveluja. On olemassa kyläyhdityksiä, kotiseutuyhdistyksiä, nuorisoyhdistyksiä ja yhdistyksiä melkein joka kiinnostukselle missä saa olla mukana toiminnassa ja mihin on tervetullut.

Personligen är jag också speciellt tacksam till er generation idag eftersom jag fått studera ända från grundskola till politices magister på universitet och sedan fått äran av att leda den kommunala organisationen som kommunstyrelseordförande. Hoppeligen klarar min generation och generationer efter oss att förvalta allt det vi tar över av er. Jag hoppas vi kan visa en likadan osjälviskhet och utvecklingsförmåga som er generation har gjort samt att vi kan ta hand om er såsom ni tagit hand om oss.

Henkilökohtaisesti olen myös erityisesti kiitollinen teidän sukupolvellenne koska olen itse saanut opiskella peruskoulusta aina valtiotieteiden maisteriksi saakkaa yliopistolla ja sittemmin saanut kunnian johtaa tämän hienon kunnan organisaatiota kunnanhallituksen puheenjohtajana. Toivottavasti että minun sukupolveni sekä sukupolvet jälkeeni pystyy hoitamaan tehtävät yhtä kunniokkaasti kuin te. Toivon että että voimme näyttä samanlaista epäitsekkyyttä ja kehityskykyä joka te olette meille näyttäneet ja että voimme pitää teistä huolta niin kun te olette pitäneet meistä huolta.

Kiitos – Tack