Om mig

CURRICULUM VITAE
Namn: Christoffer ”Toffe” Hällfors
Arbete: Politik- och dataanalytiker på Svenska folkpartiet
Ålder: 35
Bor: Sibbo
Familj: Fru, dotter och hund

Arbete:
Politik- och dataanalytiker på Svenska folkpartiet 1.9.2017-
Kontaktchef för Svenska folkpartiet i Nyland 1.1.2016-31.8.2017
Vikarierande kontaktchef för Svenska folkpartiet i Nyland 24.8-31.12.2015
Stf. Kommunsekreterare på Lappträsk kommun, 4.5-30.6.2015
Valassistent för SFP i Nyland 15.1-30.5.2015
Byggarbetare på hemgården, sommaren 2014
Palveluneuvoja, Nordea sommaren, 2013
Vaktmästare & Guide på Österbottens krigsveteranmuseum sommaren 2012
Politisk Sekreterare för Svensk Ungdom i Nyland, 2010-2012
Byråsekreterare på utlänningssidan på Österbottens polisinrättning, sommaren 2009
Väktare för Securitas, sommaren 2008
Dräng på hemgården i Harsböle, Lappträsk, Somrarna 2002-2007 (www.henrikasladugard.com)

Utbildning:
Riksomfattande Försvarskursens 58:e specialkurs, 2019
KPJ – Kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennus, Certifierade kommunordförande, 2018
Ledarskapsakademin utbildningsprogram, 2016
Politices Magister med huvudämnet statskunskap 18.12.2014. Studerade vid statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi i Vasa.
Magisteravhandling: Kinas internationella propaganda : en studie av propagandan i ledarna i China Daily åren 2004-2013
Politices kandidat 17.6.2013, Huvudämne: Statskunskap med offentlig förvaltning som långt biämne.
Kandidatavhandling: Påverkar inflyttning och utflyttning valdeltagande i kommunalval i Finland?
Statsförvaltningens långa språkprov i finska språket med vitsordet utmärkt, 2011
Utbildning för tillfällig väktare 2008.
Kustjägarlinjen på Amfibieskolan(Underofficerskolan) på Nylands brigad 2006.
Student från Lovisa Gymnasium 2005.

Grundskola:
Lovisanejdens Högstadium i Lovisa 2002
Hindersby Lågstadium i Lappträsk

Språkkunskaper:
Svenska                   Modersmål
Finska                      Utmärkta
Engelska                 Goda
Franska                  Grunder
Kinesiska               Grunder
Ryska                      Grunder

Militärtjänstgöring:
Översergeant i reserven. Befordrad 06.12.2017. Värnplikten avtjänad på Kustjägarkompaniet på Nylands brigad och hemförlovad som undersergeant.

Aktiva förtroendeuppdrag:
Ordinarie, Svenska utbildningssektionen, Sibbo kommun, 2021 –
Vice ordförande, SFP i Sibbo r.f., 2020 –
Styrelseordförande, Nylands brigads Gille r.f. 2020 –
Styrelsemedlem, Nylands brigads gille i Östnyland 2017 –
Viceordförande för Harsböle jaktförening r.f. 2011 –
Styrelsemedlem i Harsböle-Labby Ungdomsförening r.f., 2002 – (ersättare fr.o.m. 2013)

Avslutade förtroendeuppdrag:
Ersättare, revisionsnämnden, Sibbo kommun 2020 – 2021
Kommunstyrelseordförande, Lappträsk kommun 2017 – 2020
Kommunfullmäktigeledamot, Lappträsk kommun 2017 – 2020
Medlem i landskapsfullmäktige, Nylands förbund (Stora gruppens andra viceordförande) 2017 – 2020
Landsbygdens folk, medlem i läsarrådet för skogsvårdsföreningarna 2017 – 2020
Andra ersättare, Skogsrevirets fullmäktige 2017 – 2020
Ordförande för Politiwas – Politivas och Katharsis alumniförening r.f. 2016
Ersättare i Svenska Folkpartiets partifullmäktige, 2013 – 2015
Styrelsemedlem i Lärkans bostadsstiftelse 2013 – 2015
Ersättare i Vasa studentbostadsstiftelses styrelse 2013 – 2014
Medlem i styrelsen för Åbo  Akademi i Vasa, 2013 2014
Ersättare i styrelsen för Åbo Akademi  i Vasa, 2010 2013
Medlem i Vasa studentbostadsstiftelses delegation 2012 – 2013
Kårfullmäktigeledamot Åbo Akademis Studentkår, (gruppordförande för Fakula Vasa), 2014
Medlem i Svensk Ungdom i Österbottens kretsstyrelse, 2013 – 2014
Medlem av Universitetskollegiet, Åbo Akademi, 2010 – 2014
Suppleant i institutionsrådet för statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, 2013 – 2014
Kassör, Liberala Studentklubben i Vasa r.f., 2012 – 2014
Ordförande för SFP i Lappträsk r.f. 2011 – 2013
Årsfestmarskalk år 2013, Åbo Akademis Studentkår
Fullmäktigeledamot i Lappträsk kommunfullmäktige, 2005 – 2012
Suppleant i Kommunstyrelsen i Lappträsk 2009 – 2012
Styrelsemedlem i SFP i Lappträsk lokalavdelning, 2007– 2011
Medlem av Politivas Virtualiseringsutvecklingsgrupps ledning, 2009 –2011
Förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom, Förbundsstyrelsemedlem 2007-2010
Kårfullmäktigeledamot Åbo Akademis Studentkår, (gruppordförande för LSK i Vasa), 2009
Informations- och marknadsföringsansvarig, Åbo Akademis Studentkårsavdelning i Vasa, 2008
Förbundsstyrelsemedlem, Förbundet Liberala Studerande, 2008 – 2010
Ordförande, Liberala Studentklubben i Vasa r.f., September 2008 – 2010
Sekreterare, Liberala Studentklubben i Vasa r.f., 2007 – 2008
Studenttutor, Åbo Akademi i Vasa, läsåret 2007-2008
Medlem av Kretsstyrelsen, Svensk Ungdom i Nyland, 2005 – 2007
Medlem av Fakultetsrådet, Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, 2008-2009
Styrelsemedlem, Svensk Ungdom i Lovisanejden, 2004-2005