Kommunalvalet 2021

Varför kandiderar jag?

Jag är en nyinflyttad Sibbobo som gärna vill vara med och påverka mitt närsamhälle och min kommun. Jag har en lång erfarenhet av kommunalpolitik då jag varit 10 år fullmäktigeledamot i min tidigare hemkommun, varav en tid också som kommunstyrelsens ordförande var jag fick bekanta mig av alla aspekter av kommunen. Under den tiden var jag också landskapsfullmäktigeledamot i Nylands förbund och är mycket bekant med samarbetet mellan kommunerna i Östnyland och Nyland. Jag är till utbildningen Politices magister och har också via studierna kommit i kontakt med kommunerna och politik som är en viktig erfarenhet.

Från mitt värv i Lappträsk så ser jag mycket utvecklingspotential i Sibbo som vi borde utnyttja på ett bra sätt men samtidigt ser jag också många bra saker som utvecklats under årens lopp som måste värnas. Jag vill vara en fullmäktigeledamot som lyssnar till invånarna och gör också Sibbo till en människoorienterad kommun, såsom vi gjorde i Lappträsk. Till vardags jobbar jag också som politik- och dataanalytiker så jag är van att följa med och läsa politiken och förstår hur man bäst kan påverka närsamhället.

Sibbo kan vara också framtidens kommun men då måste vi styra utvecklingen!

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kommunens viktigaste uppgifter är att sköta om sina invånare så de mår bra. Genom att allt fler mår bra så kan vi spara på samhällets resurser då det behövs allt mindre kostsam social- och hälsovård. Det är ändå viktigt att vården finns tillhanda då när den behövs och desto snabbare vården fås desto mindre behövs vård. Det är ändå viktigt att vi satsar resurser på förebyggande vård eftersom det sparar allas våra resurser och allas vår hälsa i det långa loppet.

Utveckling

Jag vill utveckla kommunen rättvist och jämlikt. Sibbo har en stark inflyttning och en potential till att växa ännu mer men vi måste växa på ett hållbart sätt. Sibbo har en möjlighet att erbjuda olika boendeformer till sina invånare och det är något vi ska hålla i och utveckla. Det finns redan många städer runt omkring som erbjuder höghusboende enligt vissa former och småhusboende enligt vissa former. Det enda vi kan göra gällande dessa boendeformer är att erbjuda billigare boende. Jag tycker inte vi ska sälja bort Sibbo billigt utan vi kan välja hurdana boendeformer som kommer. Det är viktigt att vi också möjliggör byggande i byarna. Kommunen ska möjliggöra istället för hindra då byarna vill utvecklas. Det finns potential i byarna, där kommunen också kan växa. Utveckling betyder inte utveckling mot det sämre!

I Sibbo har man dom senaste åren bra lyckas få stora företag till kommunen som blir stora arbetsgivare men jag ser att vi borde satsa mer också på små och medelstora företagen. I Sibbo finns det många initiativrika och aktiva företagare där det kan ske tillväxt samt nyanställningar men vi måste som kommun kunna stöda dessa företag på de sätt som behövs.

Utbildning

Bildningen är den största biten som blir kvar efter social- och hälsovårdsreformen, ifall den fullgörs enligt nuvarande förslag. Det är viktigt att vi kan erbjuda våra barn och unga en högklassig utbildning så de får en bra start på livet och har alla möjligheter framför sig när de slutar grundskolan. Skolan måste också vara en trygg plats för barn och unga där de har möjligheter att likvärdigt lära sig att bli medborgare i vårt gemensamma samhälle. Vi ska kunna erbjuda en god småbarnspedagogik så att de små får en trygg plats att börja sitt lärande men också så att föräldrarna tryggt kan återgå till jobbet. Detta är också en förutsättning för att par ska kunna ta steget ut och grunda familj.


Mera åsikter

Du kan läsa mer om mina åsikter här

Mina svar i Yles valkompass

Valduellen i Östnyland (Endast för prenumeranter)
Jag fick delta i Östnylands valduell som representant för största partiet i Sibbo.

Yles kuntarundi (på finska)
Jag deltog i Yles kuntarundi där jag debatterade med två andra kandidater om aktuella ärenden i Sibbo.

Mina svar i Helsingin sanomats valmaskin (på finska)

Mina svar i Sipoon sanomats valmaskin (på finska)