EU nära Finland

Jag har tre teman som jag vill lyfta upp i min kampanj; Klimat, säkerhet och fri rörlighet. Dessa finns som undersidor här i menyn.

EU ska mera och bättre utnyttja sina medlemsländers olika styrkor för att förhindra klimatförändringen, för att utveckla säkerheten samt för människors välmående och frihet. Vi har i Finland en stark resurs i vårt skogskunnande och i vår landsbygd som måste fortsätta utvecklas. Finland har nytta av EU, därför behöver vi ett EU nära Finland.