Skogsreviret

Jag ställer upp i fullmäktigevalet till Skogsvårdsföreningen Skogsreviret. Jag har alltid hållit på med skog och är också en aktiv skogsägare.

Skogsvandring hösten 2020

Jag gjorde en skogsvandring i höstas där jag diskuterar Skogsreviret och vad jag skulle stå för i revirets fullmäktige.

Man kan rösta 4-25.11. De som är medlemmar i Skogsreviret och var det också i början av året kan rösta i valet. Valsidan hittar du på https://www.mhy.fi/sv/val

Här nere finns de frågar jag svarade i samband med att jag ställde upp i valet.

1. Berätta om dig själv

Jag är en 34 år gammal man som nyligen blivit Sibbobo, men har starka rötter i Lappträsk där min skog också har sina rötter. Jag är hemma från en bondgård, där min syster bedriver verksamheten i dagens läge, och därmed är jag van med både jord- och skogsbruk från unga år. Jag sysslar också aktivt med jakt och är en aktiv jägare i Harsböle, Lappträsk. I mitt arbete har jag även nöjet att följa med politiken och de svängningar som sker inom skogsbruksfältet inom politiken. Jag har även fungerat som kommunstyrelseordförande i Lappträsk innan jag flyttade till Sibbo och fick då bra insyn i näringslivspolitiken och markanvändningen. Jag fick också vara med i Nylands förbund och försöka arbeta för markägarnas intressen i landskapsplanen, där man tyvärr ofta blev i minoritet.

2. Hurudan skogsägare är du? Vad uppskattar du i skogen? Vad ger skogen dig?

Jag försöker vara en aktiv skogsägare, dock ger mitt dagliga arbete inte alltid möjlighet att vara så aktiv jag vill. Därför är det bra att skogsreviret finns som kan hjälpa till att sköta om skogen och komma med bra förslag vad man kan göra och även sedan sköta om en del av skötselarbetet. Det fina med skogsarbete är att det syns tydligt vad man gjort, trots att det alltid tar några år förrän ändringar syns. Jag uppskattar välmående skogar där vilt trivs och där skogen växer och mår bra. Skogen ger mig både vila och ro men också en hobby i viltvården. En välmående skog är också en bra växande skog som sedan ger utbetalning senare i livet. Det finns inget bättre efter en vecka på kansliet i centrala Helsingfors än att få gå omkring i den egna skogen med hunden och se vad som ska göras till nästa.

3. Hurudan borde skogsvårdsföreningen vara 2025? Vilka saker tycker du är viktiga inom skogsvårdsföreningens verksamhet?

Skogsvårdsföreningen ska finnas till för sina medlemmar. Verksamheten ska motsvara det behov som finns bland medlemmarna. Jag tycker det är viktigt att det finns en bra och naturlig kontakt mellan revirinstruktörer och medlemmarna så att tröskeln att ta kontakt är så låg som möjlig. Jag hoppas också att kommunikationen mellan medlemmarna och revirets förtroendevalda och personal fungerar så bra som möjligt. Revirets medlemmar måste få känna att de får service för den medlemsavgift man betalar. Desto bättre anseende reviret har desto fler potentiella medlemmar finns det. Skogsvårdsföreningen 2025 ska var en aktiv förening som kan erbjuda det medlemmarna vill ha och som medlemmarna upplever att fyller i viktig roll i deras skogsbruk. Den ska även vara en banbrytare på nya och bra sätt att sköta om skogen. Medlemmarnas skogar ska vara de bäst skötta på fältet och anseende ska vara gott.


För läsaren: Finns det något du tycker jag borde lyfta upp? Något du vill ha ändrat i Skogsreviret?

Var i kontakt!

0405610970 <- Man kan skicka via WhatsApp eller SMS också ifall man inte vill ringa

toffe@toffe.fi <- Man når mig alltid per e-post

Man når mig också via följande sociala media kanaler:

Jag skulle gärna kanske se lättare möjlighet för medlemmarna att också vara i kontakt med varandra och även här använda digitala möjligheter. Alla skogsägare bor inte vid sin skog och träffas inte över jakt eller när man går i skogen. Då behövs det andra sätt att mötas också! Därför delar jag också mina kontaktuppgifter!