Trafik & Vägar

Östbanan

Jag jobbar för att Östbanan skall byggas. Med östbanan menar jag tågbana som skulle gå Sibbo-Borgå-Lovisa-Kotka och även vidare till Viborg och därifrån till St. Peterburg. Det viktigaste är att vi skulle få reella pendlingsmöjligheter från Östra Nyland till Helsingfors. På det sättet kan vi få större inflyttning till Östra Nyland och med hjälp av östbanan minska privatbilismen. Med hjälp av goda förbindelser skulle våra ungdomar bo kvar eller åtminstone flytta tillbaka efter studierna. Tågbanan måste gå rakt genom Östra Nyland för att man skall ha någon nytta av den. Tåget måste också vara ett snabbare alternativ än bilen. I dagens läge har vi bara busstrafik och det är inte ett alternativ eftersom det tar kortare tid med bil att köra in till huvudstadsregionen än att ta bussen. Vi ser idag att inflyttningen till Västra Nyland är större p.g.a. tågbanan där och att man kan pendla både till Åbo och Helsingfors. Vi behöver en tågbana för att hålla regionen levande. Om 10 år vill jag kunna bo i Lappträsk och pendla in till Helsingfors för att jobba.

Förbättringar av små vägar och privata vägar

Finland har ett stort vägnät med små statliga vägar som håller på att förfalla. Vi måste höja väganslagen till statliga och privata vägar för att kunna upprätthålla landsbygden i framtidens Finland. Vi kan inte låta vårt vägnät förfalla. Det är fråga om trafiksäkerhet samt möjligheterna att bo på landsbygden. Det är ofta som vägprojekt nog startas men att resurserna är för små. Man skall inte lämna vägbyggen eller vägplanering på hälft. Det behövs mera anslag för småvägar i Finland.

Ring V
Ring 5:an bör förbättras och tunga trafiken från Ring 3:an bör omdirigeras till Ring 5:an. Med Ring 5 menar jag vägen Borgå – Hyvinge – Hangö. Detta för att göra trafiken smidigare och säkrare på Ring 3:an. På det här sättet får vi också trafiken till flygplatsen att flyta på ett bättre sätt.