Jord- & Skogsbruk

Jordbruk

Jordbruket i Finland måste ha en framtid. Vi måste kunna erbjuda Finlands befolkning inhemsk mat av högsta kvalitet även i framtiden. Råvarornas höga kvalitet är ett trumfkort som vi bör kunna bibehålla. Vi har friska råvaror tack vare vår vinter, men samtidigt är klimatet orsaken till varför vi får mindre skördar än i många andra europeiska länder. De mindre gynnsamma förhållanderna är också en av orsakerna till de lantbruksstöd som betalas ut. Vi måste säkra att vi har bra råvaror också i framtiden och då måste vi våga ta beslut att förbjuda GMO i Finland. Vi skall marknadsföra våra råvaror som friska och genuina varor istället.

Ett bra skött jordbruk gynnar miljön för att det bygger på ett långsiktigt tänkande. För att bibehålla skördenivån kan man varken utarma jordmånen eller glömma den omgivande miljön, snarare tvärtom.

Skogbruk

Vi måste i Finland kunna få våra skogsbruk i ett bättre skick. Skogen har alltid varit vårt gröna guld. Nu måste vi utveckla vår skogsindustri, då användningen av papper minskar i världen. Vi måste marknadsföra trävirket som ett bra och hållbart byggnadsmaterial. Vi måste därför också kunna exportera vår kunskap inom byggande av trähus. Skogsbruket i dagens Finland är för splittrat. Vi har privata skogsägare som äger några hektar som sköter sin skog mindre bra. Vi måste få ett aktivt skogsägande, så att skogens möjligheter utnyttjas bättre t.ex. så att uttaget av energived kan utökas. Skogen bör röjas och gallras i tid för att säkra kvaliteten på slutprodukten.

Ett bra skött skogsbruk och en god miljö står i samklang. Då skogen mår bra blir också virket av god kvalitet.

Jakt

Vi måste i Finland i framtiden också kunna jaga vårt vilt för att kunna skydda skogen. Mycket av viltet har inga naturliga fiender. Människan har därför ett ansvar att hålla djurstammarna på en sådan nivå att skogarnas existensvillkor inte försämras. Jakten är en del av viltvården, jakten stärker våra viltstammar. Viltvården bidrar också till trafiksäkerheten eftersom det går att kontrollera djurens rörlighet. Matställerna kan placeras så att djuren hålls borta från vägarna, dessutom kan övergångsställen på livligt trafikerade vägar byggas. Skogsägarna skall inte heller behöva lida av ställvis för starka älgstammar.