Kommunikation

Näthastigheter

Finland, som varit ett föregångarland inom teknik håller på att bli på efterkälken. Vi måste bygga ut fiberoptik överallt i landet för att trygga utvecklingen både i tätorterna och glesbygden. För att kunna jobba på distans i dagens läge behöver man snabb internet och då krävs fiberoptik. Fiberoptiken är en teknik som inte ännu använder sin fulla potentiella hastighet. Tekniken utvecklas hela tiden och då lönar det sig att bygga ut nätverken för att folk i framtiden också ska kunna bo på landsbygden. Mer och mer tjänster kommer att flytta över till internet och då är det bättre att bygga ut fiberoptiknätverket nu än om några år, då behovet av snabba förbindelser blivit ännu större. Inga andra nätverk ger de hastigheter som fiberoptiken ger möjlighet till.

Open Source

Linux är utvecklat i Finland av en finländare. Vi gjorde ett snedsteg i slutet på 90-talet eftersom vi inte förstod potentialen i open source. Vi borde då ha ändrat på våra läroplaner i skolorna så att vår ungdom i dagens läge bättre skulle förstå sig på programmen i open source och inte bara hur man använder vissa licenserade program. Vi kunde i dagens läge också spara mycket pengar på att använda licensfria program (open source program) inom den offentliga sektorn istället för att betala hutlösa summor för licenser som vi gör idag. Vi skulle då också ha en ungdom som hade en konkurrensfördel i världen, medan vi i dagens läge ser mer och mer ungdomar från andra länder som förstår sig bättre på open source och olika program. Mycket av framtidens förvaltning kommer att skötas med hjälp av datateknik och då vore det en fördel att vi finländare också skulle kunna använda den tekniken. Vi bör bygga om vår IT-undervisning så man inte siktar in sig på vissa program som blir föråldrade om något år, utan istället bygger en grundläggande förståelse för open source programmen och använda oss av de nya tekniska lösningarna.