Några teman – Pari teemaa

Här samlar jag några bilder och teman inför kommunalvalet 2017.Vi ska möjliggöra det också i Lappträsk framöver att man kan bo och leva i hela Lappträsk. Det betyder att vi ska jämnt utveckla också byarna. Byarna behöver också understöd av kommunen för att kunna hållas attraktiva och hemtrevliga. Våra byar är vårt trumfkort!

Meidän pitää tehdä mahdolliseksi että voi asua ja elätä kaikkialla Lapinjärvellä myös tulevaisuudessa. Se tarkoittaa että pidetään huolta Lapinjärvestä ja lapinjärveläisistä. Pitää myös katso lapinjärveläisten oikeuksien perään kansallisella tasolla eli esimerkiksi teiden kunto, lähin poliisiasema ja sote-palvelut kuuluu tähän. Meidän kylät tarvitsee myös apua kunnasta että pysyy houkuttelevina ja kodikkaina. Meidän kylämme on valttikorttimme!

 

Jag tycker att närmat och närproducerad service är det viktigaste vi kan satsa på. Matproduktionen i Lappträsk och Östra Nyland är högklassig och vi borde försöka stöda den så gott vi kan så att den hålls kvar. Den hämtar många arbetstillfällen för invånarna samt skatteintäkter till kommunen. Samtidigt håller den landsbygden levande. Vi måste satsa mer på att försöka upphandla rätt och få med våra lokala företag i upphandlingen.

Lähiruoka ja lähellä tuotettuja palveluja on avainsanat Lapinjärven tulevaisuudelle. Meidän pitää vielä paremmin saada meidän paikalliset yritykset ja toimijat mukaan meidän kunnan hankintoihin ja projekteihin. Meidän pitää myös yrittää käyttää niin paljon lähiruokaa kun mahdollista kun meillä on niin hyvää ruokaa ja raaka-aineita jotka tulevat Lapinjärveltä sekä Itä Uudeltamaalta.

Lapinjärven strategia ihmisläheisyydestä ei toimi ilman palveluja. Nyt ollaan viemässä Lapinjärven palvelut pois lapinjärveläisiltä ja tässä pitää tehdä enemmän ja äänekkäämmin töitä. Sosiaali- ja terveyspalvelut, lomittajapalvelut, poliisipalvelut ovat vain joitakin esimerkkerjä niistä palveluista joita on nyt lähdössa pitkän matkan päähän.

Vi måste bli bättre på att se efter vår närservice. Om vi ska vara en människonära kommun så måste det också finnas service nära. Nu ser vi en massa refomer som håller på att föra Social- och hälsovårdsservice (inkl. äldervård), polisstation, avbytartjänster längre bort från oss. Det är inte bra för en kommun som Lappträsk i längden. Vi hamnar att köra långa avstånd för att få även den lättaste servicen som vi har varit vana att få nära.

Skogsägarens perspektiv också till Lappträsk Kommunfullmäktige – Metsänomistajan näkökulma myös Lapinjärven kunnanvaltuustoon.

Jag vill också försöka allt i min makt att inte höja fastighetsskatten.

Tarvitaan Lapinjärven valtuustoon metsästäjää joka ymmärtää metsästäjien näkökulmat ja ongelmat.

Vi behöver till Lappträsk kommunfullmäktige också sådana som förstår jägarnas synvinklar och perspektiv. Vad är bättre än en jägare.

Första version till tejpning för en bil. Tyvärr kunde inte tejpningsfirman göra bilder så det blev en senare version.

Den här tarran kan du se på en taxi Nära dig i Lappträsk!

Tämän tarran näet Taxilla Lähellä sinua Lapinjärvellä!