Kommunalvalet 2017 Kuntavaalit

Varför kandiderar jag?

Jag kandiderar för att jag har ett genuint intresse för Lappträsk och Lappträskbornas bästa! Jag har i flera olika repriser jobbat för Lappträsk, både som fullmäktigeledamot och tjänsteman. Jag känner att jag kan mest om Lappträsk och att jag har massor att ge. Det är många reformer också på gång nationellt som det är lätt att en liten kommun som Lappträsk blir i skymundan. Jag vill se till att det inte händer!

 

Jag är en 30-årig Politices Magister från Lappträsk. Jag har studerat statskunskap i Vasa varifrån jag blev utexaminerad 2014 och jobbar för tillfället i Helsingfors som Kontaktchef. Jag har varit med i kommunfullmäktige i Lappträsk i två peroder 2004-2012.och jobbat som Kommunsekreterare en kort stund sommaren 2015 som vikarie.

Viktiga politiska frågor

Utveckling

Jag vill utveckla kommunen rättvist och jämlikt. Det som är viktigt nu gällande utvecklingen är att hålla koll på alla reformer och vilka frågor som planeras flytta bort från kommunen och att vi är även i fortsättningen aktiva i de frågor som berör våra invånare. Vi måste också utveckla så att företagsamhet blir lättare. Lappträskborna är initiativrika företagare och många av våra arbetsplatser bygger på dessa små och medelstora företag.

Ekonomi

Lappträsk ekonomi måste hållas på en sund nivå. Vi måste kunna balansera våra investeringar med vår ordinarie verksamhet och våra inkomster. Social- och hälsovårdsreformen för eventuellt bort en del av våra förpliktelser men det betyder inte att det blir lätt att balansera den kvarvarande biten.

Jordbruk

Vår kommuns näringsstruktur bygger på små företagare och jordbrukare. Jag ser att det finns en framtid i vårt lands jordbruk och jag tror att Lappträsk kan vara en ledstjärna här med våra fina företagare som jobbar på nya metoder för att bruka jorden. Samtidigt ser jag värde också i det traditionella jordbruket som också måste ges de verksamhetsförutsättningar som behövs.

Miksi olen ehdolla?

Olen ehdolla koska minulla on aito kiinnostus Lapinjärven kunnan sekä asukkaiden parhaasta. Olen aiemmin monta kertaa tehnyt töitä Lapinjärven eteen, sekä valtuutettuna että virkamiehenä. Tunnen että tiedän eniten Lapinjärvestä ja ett minulla on paljon annettavaa. Nyt on meneillään monta eri uudistusta valtakunnan tasolla ja on helposti niin että pieni kunta kuin Lapinjärvi jää varjoon näissä uudistuksissa. Minä haluan vaikuttaa siihen että niin ei tapahdu!

 

Olen 30-vuotias VTM Lapinjärveltä. Olen opiskellut valtiotieteitä Vaasassa josta valmistuin 2014 ja olen tällä hetkellä töissä Helsingissä Yhteyspäällikkönä. Olen ollut kaksi kautta Lapinjärven valtuustossa 2004-2012 ja myös työskennellyt Kuntasiihterin sijaisena kesällä 2015.

Tärkeät poliittiset aiheet

Kehitys

Haluan kehittää kunttaa tasapuolisesti sekä oikeudenmukaisesti. Se joka on tärkeätä tällä hetkellä kehityksen puolesta on että pitää silmällä kaikkia uudistuksia ja että pitää Lapinjärveläisten puolia kaikissa uudistuksissa. Meidän tulee myös kehittää vielä enemmän ja helpottaa yrittäjyyttä meidän kunnassa. Lapinjärveläiset ovat yrittäjääkansaa ja sitä pitää vaalia.

Talous

Lapinjärven talous pidetään hyvällä tasolla. Meidän tulee tasapainottaa meidän investoinnit meidän varsinaiseen toimintaan ja tuloihin. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus vie mahdollisesti mukanaan osan meidän velvollisuuksia mutta se ei tarkoita sitä että se jäljelle jäävä osuus olisi mitenkään helppoa tasapainottaa.

Maatalous

Meidän kunnan elinkeinorakenne rakentuu pitkälle pieniin yrittäjiin sekä maanviljelijöihin. Näen että maamme maataloudella on tulevaisuus ja että Lapinjärvi voi olla siinä johtotähtenä meidän upeilla yrittäjillä jotka kehittävät uusia tapoja maanviljelyyn. Samalla näen myös arvoa meidän perinteisessä maataloudessa jolle pitää antaa oikeat toimintaolosuhteet jota tarvitaan.