Säkerhet

Ett av EU:s största utmaningar enligt mig är säkerhet. Det handlar om hur EU kan möta de nya globala säkerhetsrisker som kommer utifrån. Vi har Ryssland som granne som emot alla internationella regler går in i ett annat land och beslagtar områden. Vi har två stora supermakter i världen som tävlar med tullar, USA och Kina. Dessa gör världsläget osäkrare och det behövs en stark säker aktör i EU.

Vi ser också terrorismen och radikalismen stiga i världen och dessa behöver en motpart. EU kan vara den motparten. Vi behöver dock säkra samhället med hjälp av starka yttre gränser för EU. Vi behöver ett gränssamarbete där alla medlemsstater deltar för att säkra EU:s yttre gränser.

Vi måste också fundera på EU:s gemensamma försvar. Jag ser att medlemsländerna behöver ett starkt eget försvar som sedan tillsammans gör oss starka. Jag gömmer inte under stolen att jag inte tror att det kommer ett gemensamt försvar under EU utan det försvaret sköts av NATO där majoriteten av EU:s medlemsländer också är medlemmar.

Alla européer har rätt att känna sig trygga!