Klimat

Klimatförändringen är den mest aktuella frågan för tillfället. Vi ser i forskningen och i praktiska livet hur klimatet påverkas och det är nu som vi måste göra åtgärder för att få klimatförändringen att stoppa vid 1,5 grader.

Globalt är det människors liv på spel men också i vårt klimat kan klimatförändringen komma att ändra på våra växters odlingstider. Bästa sättet att motverka klimatförändringen är att minska på förbränningen av kol och fossila bränslen. Vi måste samtidigt öka våra kolsänkor genom att öka våra skogars tillväxt.

Det måste också i framtiden vara möjligt att bo och verka på landsbygden så därför så kan inte dessa åtgärder heller gå alltför hårt åt just de som bor på landsbygden men vi måste ha lösningar som man kan använda också här.