Fri rörlighet

En av de viktigaste rättigheterna för invånarna i EU är den fria rörligheten. Det är för mig att man kan studera, resa och bo på EU:s område och det är en viktig frihet för oss finländare men också för alla européer. Det är en frihet som i nutid behöver sin beskyddare då det finns många som av olika orsaker vill just begränsa denna rörlighet. Jag tycker det ska vara en rättighet för alla européer att röra sig fritt inom Europa. Vi har varit inom Norden en föregångare med öppna gränser och det är bra att det utökat till stora delar av Europa i och med Schengen-samarbetet.

Man ska i framtiden också kunna studera, arbeta och resa fritt inom EU.