Jag ställer upp i kommunalvalet i Lappträsk!

reklamJag ställer upp i kommunalvalet i Lappträsk. Jag har alltid varit en Lappträskbo både i själ och hjärta. Jag har flera gånger jobbat för Lappträsk bästa i olika roller och forum, både som fullmäktigeledamot och som personal. Nu vill jag fortsätta jobbet som fullmäktigeledamot. För tillfället är det många olika reformer på gång i landet och det är lätt att en liten kommun som Lappträsk blir i skymundan. Där måste vi jobba hårt för att synas och höras! Jag vill vara med i det jobbet!

Man kan följa med min kampanj på facebook på min sida: https://www.facebook.com/toffehallfors/

Man kan läsa om mig också på SFP:s kandidatwebb: http://www.sfp.fi/sv/kommunalvalet2017/kandidater/christoffer-hällfors